เชคด่วน สาเหตุที่ทำให้ผู้ชายเซ็กส์เสื่อม

ในปัจจุบันมีคุณผู้ชายหลายคนอาจเคยรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศเหมือนอย่างเคย ในบางครั้งที่ถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าที่เหมือนกัน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการทางเพศและอาจทำให้เซ็กส์เสื่อมได้โดยที่คุณไม่รู้ วันนี้เรามาเชคสาเหตุที่ทำให้เซ็กส์เสื่อมกันค่ะ

1.ฮอร์โมนเพศชายต่ำ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) เป็นฮอร์โมนเพศชาย ส่วนใหญ่ผลิตอยู่ในลูกอัณฑะ ทำหน้าที่สร้างกล้ามเนื้อ มวลกระดูก และผลิตสเปิร์ม ซึ่งระดับฮอร์โมนนี้จะส่งผลต่อความต้องการทางเพศ ยิ่งถ้าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำ ความต้องการของคุณก็ต่ำตามไปด้วย

2.มีปัญหาด้านการนอนหลับ นักวิจัยพบว่า ฮอร์โมนเพศชายมีความสัมพันธ์กับการนอน โดยพบว่าผู้ชายที่มีระดับฮอร์โมนเพศต่ำ มักมีปัญหาเรื่องการนอน เช่น นอนไม่หลับ เป็นต้น โดยมักพบมากในผู้ชายที่มีอายุมาก

 3.อายุ อย่างที่บอกว่าระดับฮอร์โมนเพศชายยิ่งสูง ความต้องการทางเพศก็ยิ่งเยอะ โดยเฉลี่ยแล้วผู้ชายจะมีความต้องการทางเพศสูงที่สุดในช่วงวัยรุ่น และค่อยๆ ลดลงในช่วงอายุ 60-65 ปี เมื่ออายุมากขึ้นทำให้ฮอร์โมนเพศชายลดลงและความต้องการทางเพศก็ลดลงไปตามด้วย

 4.ความเครียด ทำให้ความต้องการทางเพศลดลง เมื่อเกิดอาการเครียด หรือความกดดัน มันจะไปลดระดับฮอร์โมน ทำให้ความต้องการต่ำลงไปด้วย

5.เจ็บป่วยเรื้อรัง โรคเรื้อรังบางอย่าง รักษามานานก็ยังไม่หาย นอกจากจะส่งผลต่อร่างกาย ยังส่งผลต่อเซ็กซ์ได้อีกด้วย อย่างเช่นโรคมะเร็ง  ซึ่งโรคมะเร็งจะไปลดจำนวนการผลิตสเปิร์มในร่างกาย ส่งผลให้ในเพศชายอาจพบได้ว่ามีปัญหาเซ็กส์เสื่อมตามมาได้

6. ติดหน้าจอมากเกินไป ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย Rochester ปี 2010 พบว่า ผู้ชายที่ใช้เวลาไปกับอยู่หน้าจอมากกว่า 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ ร่างกายจะผลิตสเปิร์มได้น้อยลงถึง 44% ส่งผลให้เกิดความเสื่อมสมรรถภาพตามมาได้

7. ซึมเศร้า อาการซึมเศร้าจะส่งผลกระทบต่อร่างกายหลายอย่าง ทำให้ไม่สดชื่น กระปรี้กระเปร่าเหมือนเคย แน่นอนว่าทำให้ความใคร่ลดลง จนเสื่อมได้ในที่สุด

จะเห็นได้ว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดความเสื่อมของร่างกายของเพศชาย ซึ่งมีผลกระทบก่อให้เกิดความต้องการทางเพศที่ลดลง ซึ่งเราเองควรทันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองตั้งแต่วันนี้ โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวมาข้างต้น หรือเลือกรับประทานตัวช่วยเช่นสมุนไพรอย่างถั่งเช่า ที่ถูกนิยามว่าเป็นสมุนไพรที่มีส่วนช่วยในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้กับเพศชายได้  ซึ่งถั่งเช่าถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ มีการทดลองได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสเปิร์ม จากสารสกัดถั่งเช่า โดยในการทดลองได้ให้ถั่งเช่ากับหนูเพศผู้อายุ 7 สัปดาห์ โดยแบ่งหนูออกเป็น 30 ตัวต่อกลุ่มทดลองและเลือกให้หนูทดลองได้รับสารอาหารปกติและสารสกัดที่มีถั่งเช่าปริมาณ (1% และ 5%)เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ และทำการเก็บเชื้ออสุจิจากหนู 6 ตัวต่อกลุ่ม ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาของการสังเกต หนูทดลองจะได้รับการพักฟื้นตัวเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ และทำการตรวจวัดคุณภาพและปริมาณของอสุจิ ก่อนจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับหนูทดลองที่ได้รับแค่อาหารปกติ

และยังพบการวิจัยในผู้ชาย 22 คน ใช้ถั่งเช่าเป็นอาหารเสริม พบว่าช่วยเพิ่มจำนวนของสเปิร์มในอสุจิได้ 33% และมีผลลดปริมาณของสเปิร์มที่ผิดปกติลง 29% และมีอีกกรณีศึกษาในผู้ป่วยทั้งชายและหญิง 189 คน ที่มีความต้องการทางเพศลดลง พบว่าถั่งเช่าสามารถช่วยทำให้อาการและความต้องการทางเพศสูงขึ้น 66% นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยสนับสนุนว่าการรับประทานถั่งเช่าจะช่วยปกป้องและช่วยให้การทำงานของต่อมหมวกไต ฮอร์โมนจากต่อมไทมัส และจำนวนของสเปิร์มที่สามารถปฏิสนธิได้เพิ่มขึ้น 300 % และช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศของผู้หญิงได้ 86% อีกด้วย ดังนั้นในเพศชายที่เริ่มพบปัญหาเกี่ยวกับการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศสามารถเลือกรับประทานถั่งเช่าในการบำรุงสุขภาพได้

ใส่ความเห็น

×