รศ.ดร.กฤษดา ตั้งชัยศักดิ์

รศ.ดร.กฤษดา ตั้งชัยศักดิ์
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

เมื่อก่อนรู้สึกเหนื่อยๆ เพลียๆ ตื่นมาก็ยังง่วงๆ อยู่ตลอด พอได้ลองทาน เอ็กซ์เอท
ก็รู้สึกว่า นอนหลับได้ดีขึ้น ไม่เพลียเหมือนเดิม รู้สึก Active และกระฉับกระเฉงมากขึ้น

ใส่ความเห็น

×