พลอากาศตรี ประพัทธ์ ฤทธาคนี

พลอากาศตรี ประพัทธ์ ฤทธาคนี

หลังทาน เอ็กซ์เอท แล้วตื่นมารู้สึก 100%
พร้อมทำงานเผชิญวันใหม่ มากขึ้นกว่าเดิมครับ

ใส่ความเห็น

×