คุณสุภาวดี ติมุลา

คุณสุภาวดี ติมุลา 35 ปี

“รับประทานหลินจือมินเป็นประจำ เห็นว่าบริษัทมีสินค้าใหม่เป็นถั่งเช่า
จึงสนใจลองซื้อมารับประทาน แต่ก่อนจะเป็นคนเหนื่อยง่าย มีอาการวูบบ่อยๆ
หลังจากทานเอ็กซ์เอทมาได้ 1 กล่อง รู้สึกร่างกายไม่เหนื่อยง่ายเวลาขึ้นบันได
ก็ไม่หอบแล้ว ตอนนี้รับประทานเอ็กซ์เอทควบคู่กับหลินจือมินทุกวันคะ”

ใส่ความเห็น

×