ข้อกำหนดนโยบายและเงื่อนไข (Terms & Conditions)

บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด มีความใส่ใจที่จะมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพถึงมือท่าน พร้อมรับประกันผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น (เฉพาะที่ซื้อจากบริษัทฯเท่านั้น) ข้อกำหนดนโยบายและเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ใช้ได้เฉพาะการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านทาง www.naturebiotec.com เท่านั้น บริษัทฯจะไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า สำหรับการซื้อจากช่องทางอื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 1. จัดส่งฟรีสำหรับใบเสร็จที่มียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
 • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใน 2-3 วันทำการ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์) นับจากวันที่รายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์
 • ต่างจังหวัด ภายใน 4-5 วันทำการ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์) นับจากวันที่รายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์
 1. กรณียอดสั่งซื้อสินค้าต่ำกว่า 1,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้า 100 บาท ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

เงื่อนไขการยกเลิกรายการสั่งซื้อ

 1. เมื่อคำสั่งซื้อชำระเงินสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยน หรือยกเลิกการสั่งซื้อดังกล่าวได้

 

เงื่อนไขการคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า

 1. กรณีการเปลี่ยนสินค้า
 • บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้า เฉพาะกรณีสินค้าชำรุดหรือได้รับความเสียหาย ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้น หากเกินจากวันเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน
 • กรณีเปลี่ยนสินค้า หากสินค้าตัวใหม่มีมูลค่าน้อยกว่าตัวเดิม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินส่วนต่างจากมูลค่าสินค้า แต่หากสินค้าตัวใหม่มีมูลค่ามากกว่าตัวเดิม ลูกค้าต้องชำระเงินเพิ่มในส่วนต่าง โดยสินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องยังไม่มีการเปิดออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ชำรุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าทุกรายการในแคมเปญ สินค้าราคาพิเศษ , สินค้าแถมพิเศษ, สินค้าจัดรายการลดราคา หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ ยกเว้นเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่ง และต้องไม่มีการเปิดออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์
 • การเปลี่ยนสินค้า สามารถนำมาเปลี่ยนโดยตรงได้ที่ บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด เลขที่ 134/4 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1200 หรือติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทร 02-501-1515
 • ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งในการเปลี่ยนสินค้าด้วยตัวท่านเอง
 1. กรณีการคืนสินค้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่ตรวจสอบพบว่าลูกค้าเกิดอาการแพ้จากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • กรณีคืนสินค้าจากการแพ้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะการแพ้ครั้งแรกเท่านั้น หากตรวจพบว่าลูกค้ายังซื้อสินค้าตัวเดิมแล้วนำมาคืนอีก ทางบริษัทฯจะไม่รับคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ
 • สินค้าที่นำมาคืนจะต้องมีปริมาณไม่ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณสินค้าทั้งหมด
 • ยอดคืนสินค้าจะอ้างอิงตามใบสั่งซื้อสินค้า ในกรณีที่มีของแถม การคืนสินค้ามีผลต่อของแถม โดยลูกค้าจะต้องคืนของแถมด้วย กรณีไม่คืนของแถม จะนำมูลค่าของแถมมาหักออกจากยอดซื้อ
 • การคืนสินค้า สามารถนำมาเปลี่ยนโดยตรงได้ที่ บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด เลขที่ 134/4 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1200 หรือติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทร 02-501-1515
 • ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งในการคืนสินค้าด้วยตัวท่านเอง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า จากสินค้าที่เปลี่ยนมาทุกกรณี

นโยบายการคืนเงิน

 1. บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อได้ และกรณีที่ลูกค้าแพ้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯที่สั่งซื้อผ่านช่องทาง naturebiotec.com เท่านั้น
×