NB - CSR

มอบผ้าห่มให้น้องๆ และผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียน บ้านบนนา ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

วันที่ 13 มกราคม 2560 บริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย […]

บริจาคพัดลม และร่วมงานกีฬาสีของเด็กๆ ณ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ จ.เชียงราย

วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2559 ทีมผู้บริหาร บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร […]

ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อร่วมสร้างอาคารดูแลผู้สูงอายุ. ที่รพ. สวนดอก มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

นายแพทย์ ดำรงค์ เลาหะพรสวรรค์ คุณชูพงษ์ เลาหะพรสวรรค์ และคุณ นิรมล รุจิระยรรยง ทีมผู้บริหาร […]

มอบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ให้กับ โรงเรียน คริสเตียนไพศาลศาสตร์ และมูลนิธิเพื่อชีวิตและพัฒนาสังคม

ทีมผู้บริหาร บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด และพนักงาน เล็งเห็นโอกาสทางการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ จึงมอบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ให้กับ โรงเรียน […]

บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด ร่วมบริจาคอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และ เครื่องกันหนาวสำหรับเด็กๆ ณ รร.คริสเตียนไพศาลศาสตร์ จ.เชียงราย

บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด ผู้นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หลินจือมิน และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากเกาหลี นำโดย คุณชูพงษ์ […]

วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Ride for him (ปั่นเพื่อพระองค์) จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม […]

บริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด สนับสนุนอาหารกลางวันและมอบทุนเพื่อการศึกษาให้กับเด็กๆ จ.เชียงราย

บริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด สนับสนุนอาหารกลางวันและมอบทุนเพื่อการศึกษาให้กับเด็กๆ กำพร้าและด้อยโอกาสทางสังคมที่ มูลนิธิเพื่อชีวิตและพัฒนาสังคม และ มูลนิธิบ้านวางใจ นอกจากนี้ยังไปเยี่ยมและทำกิจกรรม ให้กับเด็กชาวเขาที่ […]

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพ ณ ชุมชนเจริญบัณฑิต จ.อุตรดิตถ์

บริษัทเนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุของจังหวัดอุตรดิตถ์ และในครั้งนี้กิจกรรมได้จัดขึ้นที่ชุมชนเจริญบัณฑิต เพื่อเผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพ การดูแลตัวเองด้วยสมุนไพรเห็ดหลินจือแดง ซึ่งการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการตอนรับจากทางชมรมผู้สูงอายุเป็นอย่างดี

กิจกรรมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด

ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 ทางบริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด ได้เข้าไปทำกิจกรรม CSR […]

กิจกรรมสนับสนุนอาหารกลางวัน ร่วมกับสมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย (นพ.อุทัย สุดสุข) ณ.บ้านพักคนชราบางแค

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 บริษัทเนเจอร์ไบโอเทค จำกัด ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินจือมิน เซนโก จากประเทศเกาหลี […]