NB - CSR

โครงการ “อาหารเพื่อน้อง” แด่มูลนิธิเด็ก

ด้วย บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด มุ่งเน้นการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดมา จึงร่วมส่งเสริมพร้อมมอบงบประมาณในโครงการ “อาหารเพื่อน้อง” ณ มูลนิธิเด็ก […]

ช่วยน้องสู้ภัยหนาว กับโครงการ “แสนอุ่น”

บริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด  ได้มีส่วนร่วมแบ่งปันน้ำใจ ช่วยน้องสู้ภัยหนาว กับโครงการ “แสนอุ่น” ของ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย […]

เยี่ยมน้องๆ นักเรียนโรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ จ.เชียงราย

วันที่ 1 ธันวาคม บริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินจือมิน นำโดยคุณชูพงษ์ […]

โครงการมอบผลิตภัณฑ์หลินจือมิน แด่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ทางบริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพ เพื่อให้มีร่างกายที่แข็งแรง อันนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี  ทางบริษัทฯ จึงได้มอบผลิตภัณฑ์หลินจือมิน […]

‘ต่อยอดการดูแล ให้ทุกวันมีค่า ทุกนาทีมีความหมาย กับผู้ป่วยในมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก’

บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด นำโดยคุณชูพงษ์ เลาหะพรสวรรค์, นพ.ดำรงค์ เลาหะพรสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นผู้ให้ด้วยการมอบเงินจำนวน […]

มอบมุ้งครอบป้องกันยุง ให้น้องๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอกแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด

บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค มอบมุ้งครอบป้องกันยุงให้น้องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอกแก้ว ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้น้องๆมีมุ้งครอบป้องกันยุงกันอย่างปลอดภัย ช่วยลด

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกได้

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์

โครงการสร้างห้องวิทยาศาตร์ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ จ.เชียงราย

บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จัดทำโครงการสร้างห้องวิทยาศาสตร์ และมอบอุปกรณ์สำหรับใช้ศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับน้องๆ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

โครงการสร้างห้องน้ำให้นักเรียน รร.คริสเตียนไพศาลศาสตร์

บริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด จัดทำโครงการสร้างห้องน้ำ ให้นักเรียนโรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยเริ่มสร้างเมื่อวันที่ […]

มอบชุดถุงยังชีพ และสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ. เคียนชา จ.สุราษฎร์ธานี

ทีมงาน บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด นำโดย คุณ ชูพงษ์ เลาหะพรสวรรค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร […]

มอบผ้าห่มให้น้องๆ และผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียน บ้านบนนา ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

วันที่ 13 มกราคม 2560 บริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย […]