CSR บริษัทเนเจอร์ไบโอเทคมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนประศาสน์โสภณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

การศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ในการพัฒนาสังคมให้คนซึ่งเป็นสมาชิกของสังคม เป็นคนมีคุณภาพ คุณธรรม กล่าวคือ การศึกษาช่วยสร้างจิตสำนึกในการเป็นมนุษย์ มีจิตวิญญาณของผู้มีอารยะธรรมทางปัญญาและความงดงามทางจิตใจ การศึกษาสร้างให้คนมีความรู้ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ มีความอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคของชีวิต การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทุกวัย ด้วยเหตุนี้บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด ได้ให้ความสำคัญเรื่อยมา และขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษา บริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ (วัดบางกรูด) จังหวัดฉะเชิงเทรา

By |มิถุนายน 27th, 2018|CSR|ปิดความเห็น บน CSR บริษัทเนเจอร์ไบโอเทคมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนประศาสน์โสภณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการ “อาหารเพื่อน้อง” แด่มูลนิธิเด็ก

ด้วย บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด มุ่งเน้นการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดมา จึงร่วมส่งเสริมพร้อมมอบงบประมาณในโครงการ “อาหารเพื่อน้อง” ณ มูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม

  

By |มีนาคม 28th, 2018|CSR|ปิดความเห็น บน โครงการ “อาหารเพื่อน้อง” แด่มูลนิธิเด็ก

ช่วยน้องสู้ภัยหนาว กับโครงการ “แสนอุ่น”

บริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด  ได้มีส่วนร่วมแบ่งปันน้ำใจ ช่วยน้องสู้ภัยหนาว กับโครงการ “แสนอุ่น” ของ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อจัดหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อจัดส่งให้ถึงมือเด็กและครอบครัวยากไร้กว่า ใน 48 อำเภอ ซึ่งมีผู้ยากไร้อยู่กว่า 100,000 คน ที่กำลังเผชิญภัยหนาว โดยเฉพาะตามดอยสูงในภาคเหนือ และที่ราบในภาคอีสาน

By |กุมภาพันธ์ 28th, 2018|CSR|ปิดความเห็น บน ช่วยน้องสู้ภัยหนาว กับโครงการ “แสนอุ่น”

เยี่ยมน้องๆ นักเรียนโรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ จ.เชียงราย

วันที่ 1 ธันวาคม บริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินจือมิน นำโดยคุณชูพงษ์ เลาหะพรสวรรค์ และ คุณหมอ ดำรงค์ เลาหะพรสวรรค์ ทีมผู้บริหารและพนักงาน ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการสร้างห้องน้ำ ห้องคอมพิวเตอร์ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และได้ร่วมเปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ ณ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังได้มอบของใช้ที่จำเป็นและอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆ นักเรียนอีกด้วย ทั้งนี้ทางบริษัทได้รับการต้อนรับจากน้องๆ คุณครู และ ท่าน ผอ.อนุพงค์ ปรีชาพงค์มิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ อย่างอบอุ่น

By |ธันวาคม 11th, 2017|CSR|ปิดความเห็น บน เยี่ยมน้องๆ นักเรียนโรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ จ.เชียงราย

โครงการมอบผลิตภัณฑ์หลินจือมิน แด่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ทางบริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพ เพื่อให้มีร่างกายที่แข็งแรง อันนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี  ทางบริษัทฯ จึงได้มอบผลิตภัณฑ์หลินจือมิน ให้แก่คลินิกผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มูลค่า 800,000 บาท โดยมี นายแพทย์ สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้ทางโรงพยาบาล ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ต่อไป

By |กันยายน 28th, 2017|CSR|ปิดความเห็น บน โครงการมอบผลิตภัณฑ์หลินจือมิน แด่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

‘ต่อยอดการดูแล ให้ทุกวันมีค่า ทุกนาทีมีความหมาย กับผู้ป่วยในมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก’

บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด นำโดยคุณชูพงษ์ เลาหะพรสวรรค์, นพ.ดำรงค์ เลาหะพรสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นผู้ให้ด้วยการมอบเงินจำนวน 500,000 บาท แก่ผศ.นพ. เจษฏา สิงห์เวชกุล รองผู้อำนวยการ รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ และ ศ.นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เป็นการต่อยอดโอกาสดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้ายอย่างใกล้ชิด ทำให้ทุกวันมีค่า ทุกนาทีมีความหมาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

By |กันยายน 16th, 2017|CSR|ปิดความเห็น บน ‘ต่อยอดการดูแล ให้ทุกวันมีค่า ทุกนาทีมีความหมาย กับผู้ป่วยในมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก’

มอบมุ้งครอบป้องกันยุง ให้น้องๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอกแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด

บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค มอบมุ้งครอบป้องกันยุงให้น้องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอกแก้ว ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้น้องๆมีมุ้งครอบป้องกันยุงกันอย่างปลอดภัย ช่วยลด

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกได้

By |กันยายน 12th, 2017|CSR|ปิดความเห็น บน มอบมุ้งครอบป้องกันยุง ให้น้องๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอกแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์

โครงการสร้างห้องวิทยาศาตร์ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ จ.เชียงราย

บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จัดทำโครงการสร้างห้องวิทยาศาสตร์ และมอบอุปกรณ์สำหรับใช้ศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับน้องๆ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

By |กรกฎาคม 31st, 2017|CSR|ปิดความเห็น บน โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์

โครงการสร้างห้องน้ำให้นักเรียน รร.คริสเตียนไพศาลศาสตร์

บริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด จัดทำโครงการสร้างห้องน้ำ ให้นักเรียนโรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยเริ่มสร้างเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ขณะนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ

By |กุมภาพันธ์ 23rd, 2017|CSR|ปิดความเห็น บน โครงการสร้างห้องน้ำให้นักเรียน รร.คริสเตียนไพศาลศาสตร์

มอบชุดถุงยังชีพ และสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ. เคียนชา จ.สุราษฎร์ธานี

ทีมงาน บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด นำโดย คุณ ชูพงษ์ เลาหะพรสวรรค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบชุดถุงยังชีพ และสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ. เคียนชา จ.สุราษฎร์ธานี

By |มกราคม 24th, 2017|CSR|ปิดความเห็น บน มอบชุดถุงยังชีพ และสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ. เคียนชา จ.สุราษฎร์ธานี