ผลการวิจัยเห็ดหลินจือแดง มีส่วนช่วยให้การนอนหลับที่ง่ายขึ้น

งานวิจัยเรื่องการนอนหลับ และคลายความวิตกกังวล โดยสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดงช่วยเสริมกลไกการทำงานของ GABAergic ซึ่งมีผลต่อการนอนหลับ
สารสกัดจากเห็ดหลินจือแดง ได้ถูกนำมาเพื่อใช้ในการรักษาโรคหลายชนิด ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราจัดทำรายงานเพื่อการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกลไก และผลกระทบของสารสกัดเห็ดหลินจือแดงกับการนอนหลับ และผลที่ช่วยคลายความวิตกกังวล
ผลงานวิจัยเห็ดหลินจือกับการนอนหลับ

จากผลการทดลองพบว่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดงไม่มีผลต่อการนอนหลับของหนูทดลอง(ปกติ) ที่โดส 80mg/kg และ 120mg/kg. แต่อย่างไรก็ตามกพบว่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดงมีส่วนที่ช่วยลดอาการนอนหลับไม่สนิท และช่วยเพิ่มระยะเวลาการนอนให้นานขึ้น, เพิ่ม non-REM (ช่วงระยะเวลาการหลับลึก เป็นช่วงที่ร่างกายได้พักผ่อนมากที่สุด) ในหนูทดลองได้อย่างมีนัยสำคัญ จากการสังเกตพบว่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดงช่วยระงับ locomotor activity (พฤติกรรมการเคลื่อนไหว)ของหนูทดลองได้ Flumazenil เป็นยาที่ใช้ต้านฤทธ์ benzodiazepine receptor (benzodiazepine ช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลาย คลายความวิตกกังวล) ซึ่งผลที่ได้จากการให้ยา Flumazenil (3.5 mg/kg) แก่หนูทดลองที่ได้รับสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดง พบว่า Flumazenil ไม่มีผลยับยั้งการออกฤทธ์ของสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดง และพบว่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดงทำให้ลดอาการนอนหลับไม่สนิทและช่วยเพิ่มระยะเวลาการนอนให้นานขึ้น,เพิ่ม non-REM (ช่วงระยะเวลาการหลับลึก เป็นช่วงที่ร่างกายได้พักผ่อนมากที่สุด)ของหนูทดลองได้ อย่างมีนัยสำคัญ
กล่าวโดยสรุป คือ สารสกัดจากเห็ดหลินจือแดงเป็นสมุนไพรที่มีฤทธ์ benzodiazepine (benzodiazepine ช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลาย คลายความวิตกกังวล) ซึ่งคล้ายกับ hypnotic activity ซึ่งมีฤทธ์ […]

By |ตุลาคม 5th, 2015|ผลการวิจัยเห็ดหลินจือแดง|ปิดความเห็น บน ผลการวิจัยเห็ดหลินจือแดง มีส่วนช่วยให้การนอนหลับที่ง่ายขึ้น

ผลการวิจัยเห็ดหลินจือแดง ช่วยดูแลอาการภูมิแพ้

จากผลการวิจัยได้ผลสรุปว่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดงช่วยยับยั้งการหลั่งสารฮีสตามีนได้
“เห็ดหลินจือแดง” มีประวัติการใช้งานมานานกว่า 100ปี ซึ่งเห็ดหลินจือแดงถูกนำมาใช้รักษาโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังตามทฤษฎีแพทย์แผนตะวันออก จากกระบวนการสกัดเห็ดหลินจือแดงตามขั้นตอนทำให้พบสาร Cyclooctasulfur ซึ่งสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดง (Cyclooctasulfur) สามารถยับยั้งการหลั่งสาร Histamine จาก peritoneal mast cells ของหนูทดลองได้ และยังสามารถขัดขวางการดูดซึมสาร 45  Ca (สารที่ก่อให้เกิดอาหารแพ้) เข้าสู่เซลล์ของหนูทดลองโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการ cAMP (ทำหน้าที่เป็นตัวนำส่งสัญญาณตัวที่สองของร่างกาย)
ผลงานวิจัยเห็ดหลินจือแดง กับโรคภูมิแพ้

จากการวิเคราะห์ SDS-PAGE บ่งชี้ว่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดง (Cyclooctasulfur) ทำให้สายโปรตีนที่อยู่บนผนังเซลล์ของ mast cells หนูทดลองเกิดการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งจากปฏิกิริยานี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดง (Cyclooctasulfur) สามารถยับยั้งการดูดซึมสาร 45  Ca (สารที่ก่อให้เกิดอาหารแพ้) เข้าสู่เซลล์ของหนูทดลองได้และนี้คือสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดกระบวนการยับยั้งการหลั่งสาร Histamine

 

By |กันยายน 23rd, 2015|ผลการวิจัยเห็ดหลินจือแดง, โรคภูมิแพ้|ปิดความเห็น บน ผลการวิจัยเห็ดหลินจือแดง ช่วยดูแลอาการภูมิแพ้

ผลการวิจัยเห็ดหลินจือแดง ช่วยลดไขมันอุดตันในเส้นเลือด

จากผลการวิจัยได้ผลสรุปว่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดง  สามารถช่วยลดระดับ  LDL, cholesterol, triglyceride ในเลือดได้    
จากผลการวิจัยพบว่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดง(EXBPและENBP) ทำให้ค่าไขมันในหลอดเลือดของหนูทดลองที่ป่วยเป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดลดลง ซึ่งการให้สารสกัดจากเห็ดหลินจือแดง (EXBP) (100mg/kg) แก่หนูทดลอง เมื่อนำหนูทดลองที่ให้สารสกัดจากเห็ดหลินจือแดงมาเปรียบเทียบกับหนูทดลองที่เป็นกลุ่มควบคุม(หนูที่ไม่ให้สารสกัดเห็ดหลินจือแดง)
ผลงานวิจัยเห็ดหลินจือช่วยลดไขมันอุดตันในเส้นเลือด

ผลปรากฏว่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดงทำให้ระดับคลอเรสเตอรอลในเลือด, LDL, ไตรกลีเซอไรด์และระดับphospholipid ลดลง และพบว่าค่าดัชนีชี้วัดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัว สามารถวัดได้ 31.0, 39.0, 35.4, 28.1, 53.5% ก็ลดลงตามลำดับ สารสกัดจากเห็ดหลินจือแดง (EXBP) ทำให้ระดับคลอเรสเตอรอลในตับ,ไตรกลีเซอไรด์และระดับphospholipid ลดลง คือ 22.4,23.1,และ12.3% ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่าระดับ high-density lipoprotein (HDL) และอัตราส่วนระหว่างค่าHDLกับระดับคลอเรสเตอรอลทั้งหมดเพิ่มขึ้น 2402%และ47.6% ตามลำดับ

By |สิงหาคม 14th, 2015|บทความสุขภาพ, ผลการวิจัยเห็ดหลินจือแดง|ปิดความเห็น บน ผลการวิจัยเห็ดหลินจือแดง ช่วยลดไขมันอุดตันในเส้นเลือด

ผลการวิจัยเห็ดหลินจือแดง ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลดลงได้

จากผลการวิจัยมหาวิทยาลัย แทกู เกาหลีใต้ และ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลีย ได้ผลสรุปว่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดง  สามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองได้

จากผลการวิจัยพบว่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดง(EXOและENDO) ทำให้หนูทดลองที่เป็นโรคเบาหวานมีระดับน้ำตาลในเลือดลดลง จากการให้สารสกัดจากเห็ดหลินจือแดง (EXO) (100mg/kg) แก่หนูทดลอง เมื่อนำหนูทดลองที่ให้สารสกัดจากเห็ดหลินจือแดงมาเปรียบเทียบกับหนูทดลองที่เป็นกลุ่มควบคุม(หนูที่ไม่ให้สารสกัดเห็ดหลินจือแดง) ผลปรากฏว่าหนูทดลองที่ให้สารสกัดจากเห็ดหลินจือแดงมีระดับglucoseในเลือดลดลง 23.5% และมีระดับinsulinในเลือดเพิ่มขึ้น 2.2 เท่า
ผลการวิจัยเห็ดหลินจือแดง  ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด
 

สารสกัดจากเห็ดหลินจือแดง (EXO) ทำให้ระดับcholesterol, triglyceride, LDLลดลง และพบว่าค่าดัชนีชี้วัดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัว สามารถวัดได้ 14.7, 31.4, 24.1,45.4% ก็ลดลงตามลำดับ และยังพบว่าระดับคลอเรสเตอรอลในตับและระดับไตรกลีเซอไรด์ลดลง 6.7 และ 25.8% ตามลำดับ ซึ่งสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดงยังทำให้ระดับ high-density lipoprotein (HDL) เพิ่มขึ้น 37.7% อีกด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าสาร alanine transaminase (ALT) และสาร aspartate transaminase (AST) (เอ็นซัยม์ 2 ตัวนี้จะมีระดับสูงขึ้นเมื่อเซลล์ตับถูกทำลายตายลง ค่าปกติประมาณ 40 หน่วย/ลิตร) […]

By |พฤษภาคม 15th, 2015|ผลการวิจัยเห็ดหลินจือแดง, เบาหวาน ความดัน หัวใจ|ปิดความเห็น บน ผลการวิจัยเห็ดหลินจือแดง ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลดลงได้