โครงการสร้างห้องวิทยาศาตร์ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ จ.เชียงราย

บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จัดทำโครงการสร้างห้องวิทยาศาสตร์ และมอบอุปกรณ์สำหรับใช้ศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับน้องๆ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา