บริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด จัดทำโครงการสร้างห้องน้ำ ให้นักเรียนโรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยเริ่มสร้างเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ขณะนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ