ทางบริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพ เพื่อให้มีร่างกายที่แข็งแรง อันนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี  ทางบริษัทฯ จึงได้มอบผลิตภัณฑ์หลินจือมิน ให้แก่คลินิกผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มูลค่า 800,000 บาท โดยมี นายแพทย์ สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้ทางโรงพยาบาล ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ต่อไป