วันที่ 1 ธันวาคม บริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินจือมิน นำโดยคุณชูพงษ์ เลาหะพรสวรรค์ และ คุณหมอ ดำรงค์ เลาหะพรสวรรค์ ทีมผู้บริหารและพนักงาน ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการสร้างห้องน้ำ ห้องคอมพิวเตอร์ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และได้ร่วมเปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ ณ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังได้มอบของใช้ที่จำเป็นและอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆ นักเรียนอีกด้วย ทั้งนี้ทางบริษัทได้รับการต้อนรับจากน้องๆ คุณครู และ ท่าน ผอ.อนุพงค์ ปรีชาพงค์มิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ อย่างอบอุ่น