ถึงแม้การออกกำลังกายจะดี แต่ก็ไม่ควรหักโหมจนเกินไปจนเจ็บตัว ออกกำลังกายมากไปไม่ดี สัญญาณจากร่างกายอะไรบ้างที่จะบอกว่าเราควรพักบ้าง

 หงุดหงิดตลอดเวลา
 อ่อนเพลียตลอดเวลา
 นอนไม่หลับ
 ร่างกายไม่แข็งแรง ป่วยง่าย
 ช่วงขาไม่มีแรง
 ร่างกายรักษาตัวเองช้าลง

หากพบว่าเรามีสัญญาณอันตรายตามข้างต้นนั้น แสดงว่าควรที่จะหยุด ควรที่จะพอแล้ว เพราะออกกำลังกายมากไปไม่ดี ต่อสุขภาพเราจริงๆนะคะ