จากตอนนี้มีหลายๆสื่อกำลังให้ความสนใจต่อผลของเห็ดหลินจือต่อโรคไต วันนี้ ศูนย์สุขภาพ Naturebiotec เลยจะมานำเสนอความจริง 7 ประการของเห็ดหลินจือต่อโรคไต

1. งานวิจัยต่างประเทศ เช่น วารสาร Nephrology Dialysis Transplantation ปี2006 โดยคณะแพทย์ รพ มหาวิทยาลัย Hongkong พบว่า เห็ดหลินจือแดงมีผลช่วยลดการอักเสบของไต อันเกิดจากภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ (proteinuria) ได้อย่างมีนัยสำคัญ  (เอกสารงานวิจัย  https://goo.gl/dAQ7qC)

2.งานวิจัยในประเทศไทย เช่น วารสารClinical Hemorheology and Microcirculation ปี2004 พบว่า เห็ดหลืนจือ ช่วยปรับสมดุลของสารอักเสบในร่างกาย(Inflammatory Cytokines) ทำให้การอักเสบของเซลล์หลอดเลือดไตลดลง ในผู้ป่วยที่มีภาวะไตอักเสบ FSGS (Focal Segmental Glomerularsclerosis) (เอกสารงานวิจัย https://goo.gl/S96z4z)

3. ข้อมูลวารสารการแพทย์ทั่วโลก เช่น PubMed,Clinical Key,Science Direct ไม่พบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่า การรับประทานเห็ดหลินจือ มีผลทำให้ไตเสื่อมลง ในประชากรทั่วไป หรือกลุ่มผู้ป่วยโรคอื่นๆ

4.ผลิตภัณฑ์หลินจือมิน มีงานวิจัยร่วมกับ รพ.เสาไห้ จ.สระบุรี ในปี พ.ศ.2559-2560 ในผู้ป่วย เบาหวาน ไขมันและความดันโลหิตสูง ศึกษาในผู้ป่วย91ราย พบว่ากลุ่มผู้ป่วยดังกล่าว มีค่าของเสียในเลือด(Creatinine)ลดลง แสดงถึง ประสิทธิภาพการทำงานของไตดีขึ้น (เอกสารงานวิจัย https://goo.gl/kX2UZw)

5.ผลิตภัณฑ์หลินจือมิน มีปริมาณเห็ดหลินจือ และวิตามินแร่ธาตุในปริมาณเหมาะสม ตามมาตรฐาน Thai RDI (Recommended Daily Intake) ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข จึงมีความปลอดภัยในการบริโภค

6.ผลิตภัณฑ์หลินจือมิน มีการควบคุมการผลิตตั้งแต่ต้นทางคือ ฟาร์มเห็ดที่เป็น Organic จนถึงโรงงานผลิตมาตรฐาน Korea GMP ซึ่งเข้มงวดเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน

7.จากการรวบรวมข้อมูล ของศูนย์สุขภาพ Naturebiotec ตลอด7ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการจำหน่าย หลินจือมินไปแล้วกว่า 2ล้านกล่อง ไม่พบรายงานเรื่อง เห็ดหลินจือส่งผลให้ผู้ป่วยโรคไตเสื่อมลง

Cr. ศูนย์สุขภาพ Naturebiotec