สมองเสื่อม เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อม 30% เมื่อมีคนในครอบครัว หรือคนที่คุณรักตกอยู่ในภาวะของโรคสมองเสื่อมนี้ เราจะทำอย่างไรได้บ้างเมื่อต้องดูแลผู้ป่วยเหล่านี้…

 ผู้ดูแล ญาติ หรือคนรอบข้าง ต้องเข้าใจภาวะสมองเสื่อมที่เกิดขึ้น โดยยึดหลักไม่โกรธ หรือโมโห ไม่หัวเราะ หรือขำพฤติกรรมต่างๆ และไม่พยายามบังคับให้ผู้ป่วยจำ หรือทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคย ถ้าผู้ป่วยหงุดหงิด ควรหยุดพฤติกรรมทันที มีความยืดหยุ่น ปรับตัว และยอมรับการเปลี่ยนแปลง ลดความคาดหวังในตัวผู้ป่วยล
 จัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้สะดวก ปลอดภัย ป้องกันไม่ให้มีพื้นที่เสี่ยงต่อการลื่นล้ม
 มองหาความสามารถที่ยังคงอยู่ของท่าน เพื่อเสริมไม่ให้เสื่อมลงเร็ว เช่น จัดสวน ทำกับข้าว ประดิษฐ์สิ่งของ ทำงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ เลี้ยงสัตว

และเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของสมองด้วย “จีทูเอ็กซ์” โสม และเห็ดหลินจือแดงสกัด ที่มีสาร จินเซนโนไซด์ ที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในด้านการรับรู้และเพิ่มความจำด้วยค่ะ