• ภาคเหนือ

• ภูริตา อนุชิตานุกูล  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 081-5951515

• สุพรรษา ดวงเต็ม อ.เมือง  จ.เชียงราย 088-233-6317

• คุณสาโรจน์  เลิศวิจิตรทรัพย์ อ.แม่สอด  จ.ตาก   081-8885575

• ภาคกลาง

• ฑิฆัมพร  พรหมหีต (คุณหนิง) แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม. กทม 085-1399564

• คุณปัญฐ์นิสา หาญวุฒินานนท์  สะพานสูง กทม. 089-9666655

• ชมภรณ์ จำปารัตน์  ทุ่งครุ   กทม. 084-1673259

• ปภินวิช  ว่องไว วัฒนา  กทม 086-6067738

• จันทิมา  ปาลสุทธิ์  บางขุนเทียน   กทม  099-4126122

• ธัญญ์พรรธน์  พรธรเกษม จอมทอง กทม. 081-9888547

• ศราวุฒิ โชคสกุลวงษ์  ดินแดง   กทม 086-8447206

• คุณสมเกียรติ    เกียรติกำจายขจร ธนบุรี  กทม.  10600  083-1333225

• หมอ ดำรงค์-เพ็ญประภาคลีนิค ปากซอย 37 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงนนทรี เขตยานนาวา กทม  02-2840509 (หรือ คุณแอมป์ 0817002067)

• สุทารัตน์ ใบศรี  เขตบางแค  กทม. 086-3828617

•  ธัญวรัตน์  ทองทักษิณ  คันยายาว  กทม .  094-4840275, 088-2336317

• ศิริพร  ขุมทรัพย์  อ.เมือง จ.นนทบุรี  081-9258229

• คุณวันเฉลิม  นุ่มหอม อ.เมือง  จ.นนทบุรี  086-7118192

• สามหลวงสหคลินิก  ถ.พิบูลสงคราม  สวนใหญ่  อ.เมือง จ.นนทบุรี  02-5264591,02-965-3384

• คุณอติโชติ คำพมัย   อ.บางพลี   จ.สมุทรปราการ  086-3390776

• ศรันย์รัชต์ พิศาลวิริยะกุล อ.เมือง จ.สมุทปราการ 089-2018277

• บ้านรักษ์ยา   ศรันย์รัชต์   พิศาลวิริยะกุล  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 089-2018277

• อังคณา  จั่นพา  อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  087-5571003

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• ทชภา นาคประเสริฐ รพ.ปากช่องนานา  จ.นครราชสีมา 081 2663895

• กัญจนา  ชมภูนุช  อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา  095-6139917

• คุณพรสวรรค์   แก้วบุญเรือง  อ.เมือง   จ.หนองคาย 089-7101925

• ภาคตะวันออก

• คุณชัชฎา  กฤษศิริกุลธร อ.เมือง  จ.จันทบุรี  082-8155511

• คุณสุภัก   ทรัพย์โชคอนันต์ อ.บ่อไร่  จ.ตราด  23140 0955636659, 0956956366

• เริงศักดิ์   กมลวรางกูร  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  084-3251056

• ภาคตะวันตก

• เพ็ญนภา  พันเดช  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  085-5558611

• ชญานิศ สังข์ศิรินทร์  อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  094-4795048

• คุณอานนท์  วัฒนผดุงเกียรติ   อ.เมือง   จ.นครปฐม  73000 089-2322115

• ภาคใต้

• หมอภูมิไทย  ดีเป็นแก้ว ศูนย์แพทย์แผนไทยช่องเขา อ.ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 0815289244 ,080-8846064

• คุณพอตา ศุภกิตติวงศ์   อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช 086-5311887

• ยินดีฟาร์มาซี  คุณอรุณชัย วีระชาญณรงค์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 085-8959966

• คุณวรรณชาติ สมบุญ  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  098-0168693

• เอมอร นพดารา    อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 098-064622

• ชมพู่  ชมภู่  อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต  085-8067405

• กันยากร มั่นคง   อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 084-3079349