ทีมงาน บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด นำโดย คุณ ชูพงษ์ เลาหะพรสวรรค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบชุดถุงยังชีพ และสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ. เคียนชา จ.สุราษฎร์ธานี