บริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด  ได้มีส่วนร่วมแบ่งปันน้ำใจ ช่วยน้องสู้ภัยหนาว กับโครงการ “แสนอุ่น” ของ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อจัดหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อจัดส่งให้ถึงมือเด็กและครอบครัวยากไร้กว่า ใน 48 อำเภอ ซึ่งมีผู้ยากไร้อยู่กว่า 100,000 คน ที่กำลังเผชิญภัยหนาว โดยเฉพาะตามดอยสูงในภาคเหนือ และที่ราบในภาคอีสาน